Dogde Lastebil

Sjåfør Hans Holmedal med Dogden utenfor Trygve Jahres Landhandel. Bildet er utlånt fra Tordis Holmedal.

I 1945 kjøpte Trygve Jahre en Dogde Lastebil. Dogden var med på den første sendingen med lastebiler til Norge etter krigen. Dogden hadde en lasteevne på 2,5 tonn. Lastebilen hadde registreringsnummer C-24032. Ett av de gamle bilskiltene er bevart ved Setskog Landhandelmuseum.

Bedford Lastebil

Bedford Lastebil fra 1959.
Eier: Setskog Landhandelmuseum.
Foto: Bjørn H. Holtet

I 1959 kjøpte Trygve Jahre en Bedford lastebil med 3,3 tonn lasteevne. Bedforden overtok etter en Dogde Lastebil fra 1945.

Bedforden er i dag restauret og er en del av Setskog Landhandelmuseum sin samling.

Standard Vanguard

Trygve Jahres Standard Vangard fra 1952. Panserpryden er bevart på Setskog Landhandelmuseum. Foto er hentet fra Setskog Landhandelmuseums bildearkiv.

I 1952 kjøpte Trygve Jahre en ny engelsk bil. Dette var en 1952 modell Standard Vanguard. Den ble overtatt ny fra Norsk Automobilfabrikk på Kambi ved Moss og fikk registreringnummer C-28166. Varebilen ble brukt både som vare og privatbil. Den gang var det rasjonering på biler og man måtte ha kjøpetillatelse for og få kjøpt bil. Det var stor rift om kjøpetillatelsene.

Ford Taunus 12M Stasjonsvogn

Ford Taunus 12M Stasjonsvogn fra 1964. Eier: Setskog Landhandelmuseum.
Foto: Bjørn H. Holtet

I 1964 kjøpte Trygve Jahre en ny Ford Taunus 12M Stasjonsvogn. Bilen er restaurert og er i dag en del av Setskog Landhandelmuseums samlinger. Den har også de originale skiltene fra 1964.

Varerutene

Varelevering var en viktig service for kundene siden fåtallet hadde bil. Fram til ca.1960 hadde forretningen vareruter i 4 kommuner og 3 fylker. Det var rute til Nordre Rømskog, til vestsiden av Setskog, Halsnes i Søndre Høland og til Vangen i Eidskog. Rutene til Rømskog og Grasmoen gikk ukentlig mens ruten til vestsiden på Setskog gikk hver fjortende dag. I tillegg var det varelevering rundt på Setskog når dette krevdes.